منو
سبد خرید شما

Ultimate Ears BOOM 3

اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه | Ultimate Ears BOOM 3
Ultimate Ears BOOM 3
 • موجود: موجود
 • مدل: BOOM 3
 • SKU: TS-BOOM3
 • UPC: 097855141026
3,350,000 تومان

گزینه های موجود

توضیحات محصول

Ultimate Ears BOOM 3 | اسپیکر بلوتوثی ضدآب بوم3

Ultimate Ears BOOM 3
اسپیکر پرتابل بلوتوثی آلتیمیت ایرز بوم سه

اسیکر پرتابل BOOM 3 محصولی جدید از برند Ultimate Ears بوده و سری جدید اسپیکر های معروف BOOM 2 می‌باشد. این محصول دارای طراحی متفاوت و زیبایی است و در رنگ های بسیار متنوع و جذابی تولید شده است. این اسپیکر وایرلس دارای قابلیت بلوتوث بوده و به صورت بی سیم به دستگاه های شما متصل می شود. صدای این اسپیکر کیفیت بالایی داشته و بصورت 360 درجه پخش می شود و بدنه‌ی آن ضدآب و ضد گرد و غبار می‌باشد. با یک لمس ساده می توانید عملکرد های دستگاهتان را کنترل کنید و به آسانی باتری آن را شارژ کرده و همراه خود به هر مکانی ببرید. برای بررسی دقیق تر این محصول بی نظیر با تهران اسپیکر همراه باشید.

 

در یک نگاه

 • طراحی زیبا و متفاوت در سری جدید اسپیکر های BOOM
 • قدرت صدای بالا و پردازش صوتی منحصر به فرد
 • پخش صدای 360 درجه و صوتی استریوفونیک
 • بیس عمیق و قدرتمند توسط درایور های حرفه‌ای
 • امکان اتصال به صورت وایرلس از طریق بلوتوث
 • کیفیت ساخت عالی و مقاومت بالای بدنه
 • بدنه‌ی ضدآب و ضد گرد و غبار با گواهی IP67
 • استفاده از متریال درجه یک برای دوام بیشتر
 • کنترل عملکرد های اسپیکر با دکمه‌ جادویی کاملا جدید
 • باتری قابل شارژ با 15 ساعت کارکرد مداوم
 • امکان شارژ وایرلس اسپیکر از طریق پد شارژ مخصوص
 • امکان سفارشی سازی رنگ ، پارچه ، متن و موارد دیگر
 • اپلیکیشن اختصاصی BOOM برای مدیریت بهتر اسپیکر
 • اتصال بیش از 150 اسپیکر به یکدیگر با تکنولوژی PartyUP

 

توضیحات

اسپیکر التیمیت ایرز بوم 3 | Ultimate Ears Boom 3

قدرت صدای بی نظیر

اسپیکر وایرلس BOOM 3 دارای درایور های قدرتمندی است که صدای موسیقی را با کیفیت بسیار بالایی پخش می کنند. این محصول به موسیقی وفادار است و صدای را با پردازش صوتی منحصر به فردی پخش می کند  تا در هر سطحی بهترین کیفیت ممکن را ارائه دهد.

 

پخش صدای 360 درجه

در طراحی اسپیکر بوم 3 ظاهر استوانه‌ای شکل آن همچنان پا بر جاست زیرا برند آلتیمیت ایرز در تولید اسپیکر های استوانه‌ای پیشگام بوده است. قابلیت پخش صدای 360 درجه در BOOM 3 به بهترین حالت خود رسیده است و صوتی استریوفونیک و همه جانبه را ارائه می دهد که صدا را در همه جهت ها به طور یکسان پخش می کند.

 

اسپیکر التیمیت ایرز بوم 3 | Ultimate Ears Boom 3

بیس عمیق و قدرتمند

اسپیکر حرفه‌ای BOOM 3 بر خلاف سایر اسپیکر های پرتابل به موسیقی شما بافت بیس عمیق و قدرتمندی اضافه می کند و بر هیجان موسیقی می افزاید. بدون اغراق می توان گفت چنین صدایی و چنین بیسی در اسپیکر های پرتابل بی نظیر است.

 

اتصال بی‌سیم از طریق بلوتوث

برای اتصال به اسپیکر وایرلس BOOM 3 تکنولوژی بلوتوث در نظر گرفته شده است. شما می‌توانید از طریق بلوتوث به راحتی به این اسپیکر متصل شده و از راه دور موسیقی پخش کنید. محدوده عملکرد بلوتوث این اسپیکر 45 متر است و 2 دستگاه به صورت همزمان می توانند به آن متصل باشند.

 

اسپیکر التیمیت ایرز بوم 3 | Ultimate Ears Boom 3

بدنه‌ی ضدآب و شناور

اسپیکر BOOM 3 برای رطوبت و خیس شدن به دنیا آمده است. بدنه‌ی این اسپیکر با دارا بودن گواهی بین المللی IP67 بطور کامل ضدآب می باشد و در برابر مایعات و گرد و غبار کاملا نفوذ ناپذیر است. این اسپیکر می تواند تا 30 دقیقه داخل آب غوطه ور شود بدون اینکه ذره‌ای آب به داخل آن نفوذ کند ، هرچند به طور معمول بر روی آب شناور می‌ماند و غرق نمی شود.

 

کیفیت ساخت و مقاومت بالا

اسپیکر BOOM 3 با کیفیت بالایی ساخته شده است و مقاومت بسیار زیادی دارد. این محصول سرسخت بیش از 25 تست جدی را پشت سر گذاشته و از آنها سربلند بیرون آمده است. تست هایی که بر روی این محصول انجام شده است شامل 1000 بار فشار دکمه ها ، 100 بار افتادن از ارتفاع و تحمل فشار های سخت می باشد. بنابراین شما با یک کالای شکست ناپذیر روبرو هستید که از خود مقاومت می کند.

 

اسپیکر التیمیت ایرز بوم 3 | Ultimate Ears Boom 3

طراحی زیبا ، متریال درجه یک

این سیستم صوتی قابل حمل با پارچه‌ای دو رنگ پوشیده شده است که مانند سری های قبلی فوق العاده زیبا و گرم است. این نوع پارچه برای لباس های آتش نشانان و لباس های مخصوص موتور سواران به کار میرود و از کیفیت و مقاومت بالایی برخوردار است. طراحان UE اسپیکر های BOOM 3 را با دو روش رنگ آمیزی منحصر به فرد طراحی کرده و آن ها را در رنگبندی های سفارشی بسیار متفاوت و جذابی تولید کرده‌اند.

 

سفارشی سازی

شما می توانید با وارد شدن به وبسایت Ultimate Ears و رفتن به قسمت myBOOM Studio اسپیکر بوم را برای خود یا هر شخص دیگری سفارشی سازی کنید. رنگ ، پارچه ، متن و موارد دیگر را مطابق با سلیقه‌ی خود انتخاب کنید و سفارش دهید. (ممکن است این امکان در داخل ایران عملی نباشد)

 

اسپیکر التیمیت ایرز بوم 3 | Ultimate Ears Boom 3

باتری قابل شارژ

نیروی لازم برای کارکرد این محصول ، توسط باتری داخلی قابل شارژ تامین می‌شود و شرایط استفاده از این اسپیکر را در سفر ها و گردش ها فراهم می کند. شما می توانید با هر دوره شارژ کامل باتری به مدت 15 ساعت از این اسپیکر استفاده کنید و آهنگ های مورد علاقه‌ی خود را با قدرت صدای بالایی بشنوید.

 

قابلیت شارژ وایرلس

یکی از قابلیت های جدیدی که به اسپیکر BOOM 3 اضافه شده است امکان شارژ باتری بصورت وایرلس می باشد. شما می توانید این اسپیکر را به راحتی توسط پد شارژ Power Up به صورت بی سیم شارژ کنید ، فقط کافیست اسپیکر را روی جایگاه شارژ قرار دهید. لازم است بدانید که پد شارژ Power Up که مخصوص این اسپیکر می باشد ، باید به صورت جداگانه خریداری شود ، زیرا کمپانی Ultimate Ears آن را درون پکیج محصول قرار نداده است.

 

اسپیکر التیمیت ایرز بوم 3 | Ultimate Ears Boom 3

دکمه‌ی جادویی کاملا جدید

توسط BOOM 3 می توانید موسیقی های خود را به سادگی پخش کنید و بدون نیاز به دستگاه پخش کننده آنها را مدیریت کنید. فقط با یک فشار ساده آهنگ ها را پخش یا متوقف کنید و به آهنگ قبلی یا بعدی بروید. می توانید لیست های پخش خود را در Android, Amazon Music Unlimited, Amazon Prime Music, Apple Music, Deezer Premium تنظیم کنید تا فقط با یک لمس آهنگ های شما را پخش کنند. با یک لرزش در لحظه دستگاه خود را مدیریت کنید بدون اینکه گوشی موبایل خود را از جیبتان بیرون بیاورید. این محصول با تمامی دستگاه های اندروید و iOS 6 به بالا سازگار می‌باشد.

 

هیجان بیشتر با تکنولوژی PartyUP

اسپیکر قدرتمند BOOM 3 دارای تکنولوژی انحصاری PartyUP می‌باشد که توسط آن می‌توانید بیش از 150 اسپیکر را به یکدیگر متصل کنید و هیجان موسیقی را افزایش دهید. با استفاده از اپلیکیشن BOOM و انتخاب گزینه‌ی PartyUP می‌توانید اسپیکر های BOOM 3 ، MEGABOOM 3 و HYPERBOOM را با یکدیگر ترکیب کنید و یا حتی آنها را با اسپیکر های نسل قبلی BOOM نیز جفت نمایید. توسط تکنولوژی PartyUP می‌توانید دیواری از صدا درست کنید.

 

اپلیکیشن اختصاصی BOOM

اسپیکر قابل حمل BOOM 3 برای مدیریت آسان تر و عملکرد بهتر ، دارای اپلیکیشن اختصاصی می باشد. توسط اپلیکیشن BOOM می‌توانید به قابلیت هایی مانند فعال کردن گزینه‌ی PartyUP ، روشن/خاموش از راه دور ، تنظیمات اکولایزر ، آلارم موزیکال ، دکمه های کنترل و موارد دیگر دسترسی داشته باشید.

 

جدول مشخصات

مشخصات کلی
نوع محصولاسپیکر پرتابل
کانالاستریو
وضعیت آمپلی فایراکتیو
تعداد قطعات محصول1 تکه
محصول کشورآمریکا
اتصال ها
نوع اتصالبی سیم
بلوتوثدارد
microUSBدارد (برای شارژ باتری)
درایور ها
درایوردو عدد 2 اینچ
پسیو رادیاتوردو عدد 2×4 اینچ
مشخصات فنی
پاسخ فرکانسی90Hz - 20kHz
حداکثر SPL90 دسی بل
محدوده عملکرد45 متر
امکانات
دکمه های فیزیکیدارد
شارژ وایرلسدارد
پخش صدای 360 درجهدارد
اپلیکیشن اختصاصیBOOM
اتصال به چند دستگاه2 دستگاه
اتصال چند اسپیکر با همبیش از 150 اسپیکر
سایر مشخصات
بدنه ضد آبIP67
تامین انرژی
منبع تغذیهباتری
نوع باتریلیتیوم یونی قابل شارژ
کارکرد باتری15 ساعت
درگاه شارژMicro USB
مشخصات فیزیکی
وزن608 گرم
ابعاد184 × 73 میلی متر
اقلام داخل جعبهBOOM 3 / کابل شارژ / راهنما

نظرات کاربران

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
بد خوب

پرسش و پاسخ (0)

پرسش و پاسخ

هیچ پرسش و پاسخی برای این کالا وجود ندارد

متاسفانه موجودی این کالا به اتمام رسیده است.

لطفا مشخصات خود را ثبت نمایید تا هنگام موجود شدن این کالا با شما تماس بگیریم.

نام و نام خانوادگی
ایمیل
موبایل
توضیحات