اسپیکر HI FI چیست؟ | HIFI

اسپیکر HiFi

اسپیکرهای HIFI دارای یک ویژگی خاص هستند.به بیانی دیگر های-فای یک تکنولوژی است نه یک نوع یا مارک از اسپیکر.

اسپیکر HiFi چیست؟

 

“Hi-Fi”مخفف جمله ی انگلیسی “High Fidelity” است.برای توضیح این تکنولوژی باید نوشت که حالتی از شنیدار است که توسط مخاطبین مورد استفاده قرار میگیرد تا با تبدیل صدای زیر و بم و صدای گویش موزیک صدایی صاف و حرفه ای را تولید کند.به بیان صریح تر اصلاح موزیک و آئودیوفیل توسط شنوندگان است که برای دستیابی به صدای های فای و طیف بالا دست به دوباره سازی زیربنای صوت یک موزیک میزنند.

 

اسپیکر HiFi چیست؟

 

حال آنکه به توضیح درستی از تکنولوژی های فای رسیدیم به بررسی چند ویژگی مورد استفاده و برتر اسپیکرهایی که دارای این تکنولوژی هستند بپردازیم:

 

بازسازی یک موزیک عملی مکانیکی است و الکتریکی است که در آن صدای زیر و صداهای کلامی درون موزیک را تغییر میدهند یا به آن اضافه میکنند.این ویژگی صدای ضعیف را تضاد کرده و با هزینه و تجهیزات ارزان در دهه ی 1940 در برخی از موزیک های ضبط شده قابل مشاهده است.فناوری های فای میتواند ضبط و پخش صدا را بارها دقیق تر کند و تنظیم مجدد صداهای بیس و زیر و بم یک موزیک از ویژگی های اسپیکرهایی است که دارای تکنولوژی های-فای است.

 

اسپیکر HiFi چیست؟

 

تکنولوژی “Hi-Fi” درون سیستم بسیاری از اسپیکرهای خانگی یا مانیتورینگ وجود دارد که به همین سبب نمیتوان رده بندی خاصی از بهترین و بدترین آنها درست کرد.این موضوع فقط مربوط به قیمت آنها است که بنا بر خرید مخاطب دسته بندی شده اند.